Vụ dẫn độ CFO của Huawei: Hầu hết người dân Canada ủng hộ