Vụ Pate Minh Chay: Thuốc giải độc 8000USD/liều, ai sẽ bồi thường cho các nạn nhân?