Vụ tài liệu mật: Các công tố viên đề nghị lại lệnh bịt miệng đối với cựu TT Trump sau cảnh báo của thẩm phán

Trước đó, thẩm phán liên bang đã bác bỏ một đề nghị về lệnh bịt miệng (có quyền được đệ trình lại), vì các lý do liên quan đến thủ tục.