Vụ tài liệu mật của cựu TT Trump: Hồ sơ tòa án cho thấy thư điện tử giữa NARA và Tòa Bạch Ốc của TT Biden

Hồ sơ vụ án tiết lộ mật hiệu của FBI được dùng cho cuộc điều tra hồ sơ tổng thống của Tổng thống Trump là Plasmic Echo ‘[đã được biên tập]’