Wall Street đặt cược vào Trung Quốc trong bối cảnh địa chính trị không ổn định