Washington, Đài Bắc thắt chặt quan hệ qua các cuộc đàm phán kinh tế cấp cao