WHO cảnh báo: Thế giới không nên tiếp tục đóng cửa vô thời hạn