WHO: Hơn một nửa cơ sở y tế ở Beirut không hoạt động