Xe chở TT Trump đi ngang qua đoàn người ủng hộ trong ‘Million MAGA March’