Xét nghiệm axit nucleic giả ở Hà Bắc bị phát hiện, các đơn vị liên quan trải rộng khắp toàn quốc