Xiaomi thăng lên vị trí thứ hai toàn cầu sau khi Hoa Kỳ loại bỏ khỏi danh sách đen