Xuất cảng của Đài Loan sang Hoa Kỳ đạt tầm cao mới trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc suy giảm

Tình hình xuất cảng của Đài Loan đã thay đổi đáng kể trong 4 tháng đầu năm 2024.