Xung đột Trung – Ấn leo thang, Ấn Độ nổ súng cảnh cáo