Ý kiến bình luận: Trung Quốc, kẻ thù đích thực từ bên trong