Yên Bái: Bé gái 11 tháng tuổi nhiễm khuẩn Whitmore