YouTube gỡ bỏ một video lời khai trước cơ quan lập pháp Ohio, viện dẫn đó là thông tin sai lệch