YouTube gỡ bỏ video về cuộc phỏng vấn mới của ông Trump