YouTube xóa tuyên bố mở đầu của Luật sư TT Trump trong phiên điều trần tại Ủy ban Thượng viện