10 dân biểu đã bỏ phiếu đàn hặc ông Trump: Giờ họ đang ở đâu?