10 quỹ hàng đầu Á Châu bị ảnh hưởng nặng nề bởi nợ của ngành địa ốc Trung Quốc