12 năm sau, Trung Quốc vẫn đang chịu hậu quả của gói kích thích 5 ngàn tỷ nhân dân tệ