Dữ liệu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và những mánh khóe của Bắc Kinh