19 bị cáo trong vụ án bầu cử ở Georgia theo Đạo luật RICO đã ra trình diện