2.9 triệu người đi vay không phải trả gì trong kế hoạch hoàn trả khoản vay sinh viên ‘hào phóng nhất từ ​​​​trước đến nay’ của TT Biden

Gần 5.5 triệu người đi vay khoản vay sinh viên liên bang đã ghi danh vào phương án trả nợ mới của Tổng thống Biden.