2 vận động viên dương tính với COVID-19 trong các sự kiện khởi động cho Thế vận hội Bắc Kinh