24 thống đốc Đảng Cộng Hòa yêu cầu TT Biden không ký Thỏa thuận Đại dịch của WHO

Các thống đốc Đảng Cộng Hòa viết trong một bức thư: ‘Những thỏa thuận này sẽ tìm cách nâng WHO từ một cơ quan cố vấn lên thành cơ quan có thẩm quyền toàn cầu trong lĩnh vực y tế cộng đồng.’