Có phải WHO đang thống trị thế giới này?

Các nhà lập pháp ở cả Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đều bày tỏ những mối lo ngại sâu sắc về cách tiếp cận [theo lối] ‘điều khiển và chi phối’ ngày càng bành trướng của WHO.