3 bảo vật có công dụng thần kỳ khiến khoa học hiện đại khó có thể giải thích