Hang động Blombos ở Nam Phi là quê nhà của bức vẽ cổ xưa nhất của nhân loại