Ngày 1/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về 12 chính sách hỗ trợ người làm việc (NLV) và chủ doanh nghiệp (CDN) gặp khó khăn do dịch bệnh, trong đó có 3 chính sách liên quan đến BHXH, BHTN.

Chính sách tạm dừng đóng 6 tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Điểm 2, mục II, Nghị quyết 68 quy định, NLV và CDN được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng (kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị) trong trường hợp CDN đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh dẫn đến phải giảm từ 15% số người tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 (kể cả ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương).

Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Hiện, NLV đang phải đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 85 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm về 0% vào quỹ tai nạn làm việc, bệnh nghề nghiệp

Điểm 1, mục II, Nghị quyết 68 quy định, CDN được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn làm việc, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho NLV thuộc đối tượng áp dụng (trừ những người được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước).

CDN hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn làm việc, bệnh nghề nghiệp cho NLV phòng dịch COVID-19.

Tức là, từ ngày 01/7/2021 đến hết 30/6/2022, CDN không phải đóng vào quỹ tai nạn làm việc, bệnh nghề nghiệp, trong khi trước đó, phải đóng 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào quỹ này.

Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLV

Nghị quyết 68 quy định, CDN được hỗ trợ kinh phí đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề từ Quỹ BHTN khi đóng đủ BHTN cho NLV từ 12 tháng trở lên, tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLV theo quy định.

Mức hỗ trợ tối đa là 1,500 ngàn đồng/NLV/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa 6 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ nộp từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

Chính sách 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH cùng lúc cho NLV

Ngoài 3 chính sách nêu trên, liên quan đến BHXH, BHTN, Công văn 1806/BHXH-TCKT của BHXH Việt Nam mới ban hành quy định, sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp tháng 7 và tháng 8 cùng một kỳ chi trả.

Điều này có nghĩa, ngay trong đầu tháng 7, NLV sẽ nhận luôn lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp của tháng 7 và tháng 8. Chính sách này áp dụng nhằm giảm tình trạng tập trung đông người, phòng dịch COVID-19.

Hướng Dương tổng hợp

Xem thêm

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn