Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo nói về Thuyết Sắc tộc Trọng yếu, Dự án 1619: ‘Một nỗ lực để chia rẽ đất nước’