Hồ Nam: Cháy rừng tàn phá ít nhất 2 thị trấn, 2 người thiệt mạng