‘Chế độ chuyên chế và chuyên quyền’: Cựu chiến binh Trung Quốc đào thoát khỏi cuộc bức hại kể về nạn tham nhũng và sự tàn bạo của ĐCSTQ