400 triệu người đã cắt mọi liên hệ với ĐCSTQ bất chấp sự kiểm soát của cộng sản