5 điều rút ra từ cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở South Carolina

Biên độ chiến thắng và quỹ đạo của cuộc tranh cử mang đến cái nhìn rõ ràng về tương lai của cuộc đua giành đề cử năm 2024.