Cựu TT Trump giành chiến thắng sơ bộ lần thứ 7 liên tiếp với thắng lợi ở Michigan

Vừa mới giành được chiến thắng ở South Carolina, giờ đây ông Trump một lần nữa đánh bại bà Haley khi ông tiến tới đề cử của Đảng Cộng Hòa.