5 lý do có thể giải thích tại sao bà Nikki Haley đang tiếp tục cuộc tranh cử

Mặc dù thua trong mọi cuộc tranh cử sơ bộ cho đến nay, nhưng ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa Nikki Haley tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục tham gia cho đến Siêu Thứ Ba, ngày 05/03.