5 điểm chính từ những chiến thắng của cựu TT Trump hôm 02/03

Ông Trump chiến thắng liên tiếp trong ba cuộc họp bầu của Đảng Cộng Hòa vài ngày trước Siêu Thứ Ba, gần như chắc chắn đạt được đề cử.