53 quốc gia cam kết loại bỏ các nhà cung cấp 5G không đáng tin cậy như Huawei và ZTE