Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật yêu cầu các công ty đại chúng công khai về việc sử dụng các thiết bị Huawei, ZTE