Từ ngày 1/7/2021, Luật Cư trú năm 2020 của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực với một số điểm mới đáng lưu ý như sau:

  1. Chính thức bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ ngày 1/1/2023;
  2. Quản lý công dân bằng thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quy định tại khoản 4 Điều 3;
  3. Giảm thời gian giải quyết đăng ý thường trú từ 15 ngày xuống còn 7 ngày. Quy định tại khoản 3 Điều 22;
  4. Diện tích nhà thuê, mượn, ở nhờ tối thiểu 8m2/người mới được đăng ký thường trú;
  5. Bỏ điều kiện phải đủ thời gian tạm trú khi nhập hộ khẩu vào các thành phố trực thuộc Trung ương. Quy định tại Điều 20;
  6. Lưu trú dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú. Quy định tại khoản 1 Điều 27.

Hà Nội ra văn bản hỏa tốc về việc thu hồi sổ hộ khẩu

Mới đây, Hà Nội ra văn bản hỏa tốc gửi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và cảnh sát các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, yêu cầu dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại cấp huyện, đăng ký cư trú tại cấp xã từ ngày 1/7.

Theo yêu cầu trong văn bản mới này, các cơ quan chức năng địa phương khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử hay xóa đăng ký thường trú, phải báo cho người dân về việc sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu khi đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu.

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về việc thu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi người dân đến đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật Cư trú và làm sạch thông tin dân cư của các đơn vị.

Theo Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ 1/7, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đã được cấp vẫn còn giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022. Từ nay, khi công dân muốn thay đổi thông tin trong 2 loại sổ trên, cảnh sát quản lý hành chính sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi các loại sổ này.

Ngoài ra, từ ngày 1/7, người dân đi làm các thủ tục hành chính sẽ không cần mang sổ hộ khẩu, sổ tạm trú mà chỉ xuất trình căn cước công dân gắn chip.

Thanh Sơn tổng hợp

Xem thêm

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn