8 nhà lập pháp thúc giục Bộ Ngoại giao giúp trả tự do cho cha của một cư dân Florida bị giam giữ ở Trung Quốc