8 tờ báo lớn của Mỹ kiện OpenAI và Microsoft về bản quyền

Tờ New York Times đã đệ đơn kiện các đại công ty công nghệ AI.