84% người Mỹ nói nền kinh tế Hoa Kỳ đang ở tình trạng tồi tệ và đổ lỗi cho lạm phát