9 món ngon chính gốc của Hoa Kỳ thường bị hiểu sai thành món ăn của nước khác