Á hậu cuộc thi Hoa hậu NTD: Tham gia để thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống