Doanh nhân Hồng Kông vượt qua sự đàn áp của ĐCSTQ để phát triển thịnh vượng ở Hoa Kỳ