‘Ác mộng năm mới’: IRS nhắm đến người Mỹ làm việc tự do, gửi 30 triệu biểu mẫu thuế mới

IRS đang tính thuế mới đối với những người Mỹ có thu nhập phụ hơn 600 USD từ các hoạt động như bán hàng trực tuyến hoặc làm việc tự do.