Ai có đủ năng lực để chi trả cho một cuộc sống ở Hoa Kỳ?

Với bong bóng địa ốc do chính sách nới lỏng tiền tệ thúc đẩy trong hai thập niên qua, chi phí nơi ở là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì lạm phát và giá cả tăng cao.