Âm nhạc cổ điển xa rời khỏi Chúa là một trong những thất bại lớn lao của thời đại chúng ta